BUFFERS

شرکت پردیس ژن علاوه بر ارائه‌ی ROBOGENE ها و کیت‌های استخراج‌، انواع بافرهای VTM یا Viral transport media که برای جمع آوری و نگهداری نمونه‌های بالینی حاوی ویروسSARS-CoV-2 ، کلامیدیاها و اوره پلاسماها استفاده می‌شود را ارائه می‌نماید. همچنین Wash Buffer ها و MQ water از جمله محصولات این شرکت می‌باشند.

MB یا Magnetic Beads

فناوری MB دارای زمینه‌های کاربردی فراوانی است. از جمله آن‌ها استخراج DNA به کمک این بیدها است که برای این کار بیدهای مغناطیسی را با رزین باردار که توانایی اتصال به DNA را دارد پوشانده، بیدها را به سلول اضافه نموده و با عبور از یک میدان مغناطیسی، این ذرات جذب قطب‌ها شده و از سایر مواد سلولی جدا خواهند شد.

ENZYME

آنزیم Proteinase K هیدرولیز کننده‌ی انواع پپتیدها بوده و یک آندوپپتیداز سرین وابسته به تتیلیسین می‌باشد و قادر به هضم کراتین است. از این آنزیم برای انجام عملیات‌های متفاوتی همچون جداسازی پلاسمید و DNA ژنومی، جداسازی RNA، غیر فعال کردن RNases و DNases و آنزیم‌ها در واکنش‌ها و… استفاده می‌شود. این آنزیم نیز یکی از محصولات شرکت پردیس ژن ‌می‌باشد.

CONSUMABLE

از جمله مواد مصرفی آزمایشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی Comb و Deep well plateها بوده که از جمله محصولات پردیس ژن هستند.

Extraction Kits

به منظور استخراج سریع و آسان RNA ویروسی با بازده بالا از پلاسما، سرم، خون کامل (دارای ماده‌ی ضد انعقاد مانند سیترات و هپارین) و محیط انتقال ویروس (VTM) از این کیت‌های استخراج استفاده می‌شود. این کیت با استفاده از نانو ذرات مغناطیسی و بر اساس جذب سطحی و خاصیت مغناطیسی خود، RNA را استخراج می‌نماید. مقادیر کم RNA ویروسی و RNA غیر ویروسی موجود در نمونه با این کیت‌ها قابل استخراج هستند. علاوه بر نمونه‌های آزمایشگاهی، نمونه‌های بیمارستانی تحقیقاتی نیز می‌توانند از این کیت‌ها استفاده نمایند.مراحل انجام پروسه با این کیت‌ها کوتاه بوده، غیر وابسته به سمپلینگ کاربر خواهد بود و برای افراد کم تجربه مناسب است.امکان استخراجRNA  ویروسی از 96 نمونه بصورت همزمان در کمتر از 50 دقیقه برای کاربر میسر است و RNA استخراج شده می‌تواند در کلیه‌ی آزمایشات پایین دستی از جمله NGS  و RT-qPCR  مورد استفاده قرار گیرد.

100هزارتومان

کیت های اتومات

70هزارتومان

کیت های دستی

سوالات متداول

به منظور استخراج سریع و آسان RNA ویروسی با بازده بالا از پلاسما، سرم، خون کامل (دارای ماده‌ی ضد انعقاد مانند سیترات و هپارین) و محیط انتقال ویروس (VTM) از این کیت‌های استخراج استفاده می‌شود. این کیت با استفاده از نانو ذرات مغناطیسی و بر اساس جذب سطحی و خاصیت مغناطیسی خود، RNA را استخراج می‌نماید. مقادیر کم RNA ویروسی و RNA غیر ویروسی موجود در نمونه با این کیت‌ها قابل استخراج هستند. علاوه بر نمونه‌های آزمایشگاهی، نمونه‌های بیمارستانی تحقیقاتی نیز می‌توانند از این کیت‌ها استفاده نمایند.

مراحل انجام پروسه با این کیت‌ها کوتاه بوده، غیر وابسته به سمپلینگ کاربر خواهد بود و برای افراد کم تجربه مناسب است.

امکان استخراجRNA ویروسی از 96 نمونه بصورت همزمان در کمتر از 50 دقیقه برای کاربر میسر است و RNA استخراج شده می‌تواند در کلیه‌ی آزمایشات پایین دستی از جمله NGS و RT-qPCR مورد استفاده قرار گیرد.

نظر مشتریان

هم اکنون پردیس ژن درحال ارائه و پشتیبانی خدماتی نظیر آنالیز تخصصی و ارائه انواع تست‌های ژنتیکی نوین به آزمایشگاه‌های معتبر در اکثر استان‌های سراسر کشور می‌باشد.
مهدی حسن زاده
مدیرعامل نیلوا
هم اکنون پردیس ژن درحال ارائه و پشتیبانی خدماتی نظیر آنالیز تخصصی و ارائه انواع تست‌های ژنتیکی نوین به آزمایشگاه‌های معتبر در اکثر استان‌های سراسر کشور می‌باشد.
مهدی حسن زاده
مدیرعامل نیلوا
اسکرول به بالا