حوزه های تخصصی

بیوانفورماتیک، هوش مصنوعی، بیوتکنولوژی، ژن درمانی، سلول¬های بنیادی، ژنومیک، زیست¬فناوری و پزشکی شخصی و سرطان، بایومدیسین، رباتیک و تجهیزات پزشکی، پزشکی مولکولی (molecular medicine) و علوم نوین آزمایشگاهی